top of page
Search
  • Writer's pictureE. Schaffer & Co.

International Comparative Legal Guide for Lending & Secured Finance - Israel Chapter by E. Schaf

Updated: May 28, 2019


לקוחות, עמיתים וחברים יקרים,


אנו שמחים וגאים לעדכן שה- (International Comparative Legal Guide (ICLG , המדריך המשפטי ההשוואתי המוביל בתחום Lending & Secured Finance, בחר במשרדנו על מנת לערוך לראשונה פרק העוסק בתשתית המשפטית של תחום ההלוואות המסחריות והאשראי המובטח בישראל.


E. Schaffer & Co - ICLG

מדריך ה- ICLG סוקר את התשתית המשפטית של שוק ההלוואות המסחריות והאשראי המובטח מנקודת מבט השוואתית, תוך התייחסות לדינים הרלוונטיים ב- 55 מדינות, הכוללות עתה גם את ישראל. אנו מצרפים לנוחותכם קובץPDF של הפרק שערכנו ומזמינים אתכם לעיין גם בגרסה המקוונת של המדריך המלא ולהיעזר במידע הרב ובכלים ההשוואתיים שבו: https://iclg.com/practice-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regulations/israel

פרסום פרק "ישראלי" במדריך ה- ICLG הוא צעד חשוב נוסף במסענו המשותף עם ה-

(Loan Syndications & Trading Association (LSTA להגברת הנזילות בשוק האשראי המסחרי בישראל וחשיפתו למשקיעים זרים באמצעות פיתוח תשתית משפטית לשוק משני אפקטיבי של מסחר בהלוואות סינדיקציה. במסגרת זו בכוונת ה- LSTA לפרסם בקרוב סט ראשון של מסמכים מוצעים לעסקאות בשוק המשני, המבוססים על מסמכי ה- LSTA לאחר שהותאמו על ידנו לשוק ולהוראות הדין והרגולציה בישראל. עדכון בדבר הפרסום הצפוי, מועדו ופעילויות החשיפה וההדרכה שילוו את הפרסום יופץ במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה. בינתיים, אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ובכל ענין.

תודה על תשומת הלב.

בברכה,

אודי שפר


10 views0 comments
bottom of page